Bayi lahir mempunyai 6 Kaki di Pakistan.

                      

Ini merupakan kes Umar Farooq, anak lelaki yang dilahirkan di Pakistan. Farooq dilahirkan dengan enam kaki. Doktor pakar percaya bahawa ini adalah hasil daripada kembar parasit, atau kembar yang telah melekat dengan Umar dan berhenti membangun.


Doktor di Pakistan berjaya dibuang kaki lain dari Farooq.


Mereka berkata bahawa ia adalah satu proses yang sangat rumit kerana mereka terpaksa menentukan yang mana kaki milik Farooq dan mana yang milik kembar dia.

Dr Jamal Razza, pengarah Institut Kebangsaan Kesihatan Kanak-kanak di Karachi, berkata bahawa keadaan Farooq berlaku kira-kira hanya satu dalam satu juta bayi yang baru.
Critical: Doctors in Pakistan are fighting to save the life of the baby boy who was born last week with six legs because of a rare genetic condition


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...